توان نوری
برگرفته:

اندازه گیری توان نوری


واحدهای سنجش توان نوری بر چه اساس می باشند
توان نوری بر اساس واحد های خطی میلی وات (mW)، میکرو وات (uW) ، نانو وات (nW) و دسی بل (dB) اندازه گیری یا سنجش می گزدند.
تفاوت بین "dB" و "dBm" چه می باشد؟
"dB" نسبت بین دو توان می باشد به عنوان مثال افت در شبکه فیبر نوری براساس میلی وات (mW)، میکرو وات (uW) ، نانو وات (nW) مظابق فرمول زیر محاسبه میشود:
power (dB) = 10 log (power1/power2)
چنانچه ما در حال اندازه گیری سطح مطلق توان باشیم ، اندازه گیری به طور کلی بر اساس 1 میلی وات (mW) تعیین می شود و به عنوان "dBm" بیان محاسبه می شود:
power (dBm) = 10 log (power/1 mW)
بدین ترتیب 1 mW برابر 0 dBm و ، 1 uW برابر -30 dBm و , 1 nW برابر -60 dBm و همچنین دو توان یکسان برابر برابر 0dB میباشد. (به عنوان مثال چون توان یکسان است، هیچ افت ای وجود ندارد.)
یک منبع بایستی چه سطح از توان را پشتیبانی نمایید؟
بستگی به نوع منبع دارد. چنانچه که به کابل به شکل مناسب متصل گردد ، توان خروجی منبع در محدوده زیر قرار می گیرد:
LED: -10 to -25 dBm into 62.5/125 fiber شبکه های مالتی مد
Telcom/LAN laser: 0 to -13 dBm into singlemode fiber, to +20 dBm with DWDM and fiber amplifier systems شبکه های سینگل مد و شبکه های سینگل مد با فناوری مالتی پلکس
CATV Laser : +16 to 0 dBm into singlemode fiber شبکه های پر سرعت با ظرفیت بسیار بالا، ارتباط های مدیا
چه میزان توان می بایستی گیرنده دریافت نماید؟
بستگی به نوع شبکه و منبع دارد. چنانچه که به کابل به انتهای سبکه متصل گردد ، توان خروجی منبع در محدوده زیر قرار می گیرد:
LAN/LED: -20 to -35 dBm شبکه های مالتی مد
Telcom/LAN laser: -20 to -45 dBm into singlemode fiber شبکه های سینگل مد و شبکه های سینگل مد با فناوری مالتی پلکس
CATV Laser : 0 to -10 dBm into singlemode fiber شبکه های پر سرعت با ظرفیت بسیار بالا، ارتباط های مدیا
سپاس بابت وقت مطالعه شما، مجتبی منتخبی - شرکت منتخب صنعت پارس