سیستم های مدار بسته

راه حل های یکپارچه نظارتی، تدوین: فرهاد پورتقی

دوربین مدار بسته ، و یا نظارت ویدئویی مدار بسته و یا از دیدگاه دیگر به عنوان سیستم های دوربین CCTV نیز شناخته میشوند ، که امروزه در اکثر فروشگاه ها ، استادیوم ها، ایستگاه های قطار ، ادارات و حتی خانه ها و دیگر مکان های خصوصی قابل رویت می باشند و نظارت ویدئویی را فراهم می نمایند . تجهیزات نظارتی و دوربین هایی که بصورت راه حل های نظارتی در یک محدوده نصب میشوند به طور معمول جهت بالا بردن سطح امنیت مردم، جلوگیری از جرم و جنایت و یا برای مشاهده آنچه در حال رخ دادن است به کار می روند . بسیاری از مردم و سازمانها در سراسر جهان استفاده از دوربین مداربسته و به کارگیری آن برای مقاصد مختلف را آموخته اند در قسمت زیر اشاره ای کوتاه به تاریخچه پیدایش این تجهیزات می نماییم .
1940 s
اولین برگ مستند از به کارگیری این تجهیزات به سال 1942 بر مبگردد. در آن سال ها تجهیزات نظارتی برای اولین بار در کشور آلمان و برای نظارت بر پرتاب موشک و راکت که در درجه اول یک فعالیت نظامی است مورد استفاده قرار گرفت ، یک مهندس شناخته شده آلمانی با حمایت کمپانی زیمنس این دستگاه را طراحی کرد . فعالیت به طور عمده برای آزمایش موشکی در نظر گرفته شده بود ، گرچه امروزه نیز ،تمامی فعالیت های نظامی و سایت های راه اندازی موشک و سامانه های پرتاب شاتل های فضایی در سراسر جهان هنوز هم جهت شناسایی محیط و تحقیقات بیشتر از دستگاه های نظارتی استفاده مینمایند . نکته بسیار مهم در آن دوران، یا به عبارت دیگر علت بکارگیری سیستم های نظارتی به دلیل خطرات احتمالی بود که سلامت دانشمندان و مهندسان را تهدید می نمود و امکان نزدیک شدن به سایت های راه اندازی را بسیار خطرناک می کرد. در سال 1949 یک شرکت آمریکایی به نام وریکون Vericon با هدف ارائه سیستم های مدار بسته به شکل تجاری و برای اولین بار محصولات خود را روانه بازار نمود گرچه در آن دوران بیشتر مشتریان نهادهای دولتی آمریکا بودند..
دهه های 1950s to 1960s
استفاده از سیستم های نظارتی در انگلستان به اواسط سال 1953 در مراسم تاج گذاری ملکه بر میگردد که یک مراسم تاریخی و با ارزش در بین عموم مردم بریتانیا می باشد. تقریبا در دهه 1960 پلیس متروپل در مراسم های حضور شخصیت های مهم نیز از این فناوری استفاده مینمود. در آن سال ها دوربین های نظارتی برای اولین بار با شمار زیاد جهت نظارت عموم در برخی از اصلی ترین خیابان های لندن و ایستگاه های قطار نصب گردید. پس از انگلستان کشور های دیگری نیز جهت افزایش امنیت مردم روی به کاربرد این سیستم های نظارتی روی آوردند که میتوان شهر نیویورک آمریکا را نیز از شهر های پیشرو در کاربری این فناوری خواند.
1970s and 1980s
استفاده از دوربین های امنیتی و محبوبیت آن در طول سال های 1970 تا 1980 ادامه داشت . نظارت بر جاده های اصلی در لندن و همچنین برخی از ایستگاه های مترو لندن در اواسط دهه 70 آغاز شد .گرچه نمیتوان این کاربری را تنها برای امنیت مردم و افزایش امنیتی دانست، بلکه یکی از دلایل اصلی این نظارت مقابله با خطرات و آسیب های مربوط به تظاهرات های ضد دولتی و حکومتی بود که در آن زمان بسیار با اهمیت به شمار میرفت .