دستگاه پاورمتر فیبر نوری Optical Power meter

اساسی ترین روش تست و اندازه گیری ارتباطات نوری استفاده از دستگاه های پاورمیتر فیبر نوری می باشد. میزان افت معیار تعیین کننده ای در کیفیت لینک های فیبر نوری بوده و این دستگاه با توانایی اندازه گیری توان و نمایش افت در انتها و یا هنگام فیوژن، از تفکیک و اندازه گیری سیگنال ها معیار های قابل توجهی را در اختیار اپراتورها و کارفرمایان قرار می دهد. در حالت معمول اکثر پاور میتر ها در دو سمت فرستنده و گیرنده با اضافه نمودن آداپتور مخصوص قابلیت اتصال انواع کانکتور های معمول را دارا می باشند تا زمینه تست انواع لینک های فیبر نوری فراهم باشد. پاورمترهای فیبر نوری مجهز به دیودهای نوری تشخیص دهنده می باشند که این قطعات کوچک به توان لیزر در طول موج های مختلف حساس بوده و میزان افت فیبرهای نوری را نمایش میدهند. بر این اساس پاورمیتر ها میتوانند به سه نوع از این تشخیص گرها مجهز باشند ، دیود های نوری سیلکون، دیودهای نوری ژرمانیوم و دیود های نوری ایندیم-گالیم آرسنید ، همچنین فتودیودهای سیلیکون نسبت به نورهای بین دامنه 400 تا 1000 نانومتر و فتودیودهای ژرمانیوم و ایندیم-گالیم آرسنید نسبت به نورهای بین دامنه 800 تا 1600 نانومتر حساس می باشند. در انتخاب بهترین پاورمیتر Optical Power Meter معیارهای همچون نوع کاربرد مخابراتی ، شبکه و .. و همچنین طول موج و دامنه توان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیاز به دانش فنی لازم می باشد.
جهت خرید و سفارش محصولات می توانید از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید!
پاورمتر فیبر نوری چیست
راهنمای کامل تست فیبر نوری
فرکانس و طول موج در شبکه فیبر نوری
معماری شبکه فیبر نوری PON
کالیبراسیون فیبر نوری
فیبر نوری