دستگاه فیوژن فیبر نوری

دستگاه های فیوژن فیبر نوری در دو دسته از لحاظ چگونگی قرار گیری و تنظیم های حرکتی تارهای نوری قابل دسترس می باشند :
دستگاه های فیوژن V-grooves با مشخصه قرار گیری کلد تارهای فیبر در شیار V شکل شناخته می گردند ، مزیت این دستگاه ها قیمت تمام شده کمتر و فیوژن با سرعت بالاتر می باشد، دستگاه های V-grooves در دومحور X&Y تارهای نوری را روبروی هم تنظیم می نماید، در این فناوری حرکت در محور Z و چرخش آن بر اساس برنامه تعریف شده در دستگاه تنظیم می گردد و در برخی موارد توسط اپراتور صورت می پذیرد ( در دستگاه های با تنظیم دستی)، به همین منظور این سری به Fixed V-grooves نیز شناخته میشوند. در این روش اپراتور بایستی تارهای نوری را با دقت بیشتر و کاملا تمیز در داخل دستگاه قرار دهد ، فناوری Passive alignment مورد کاربری در این دستگاه ها متکی بر قرارگیری تارهای نوری می باشد،
هرچه انحراف هسته در نحوه قرار گیری بیشتر باشد افت فیوژن بیشتر و کیفیت آن نامطلوب خواهد بود، این عملکرد نامناسب بیشتر در فیبر های نوری سینگل مد نمایان می شود چرا که هسته کوچکتر این تارها با انحراف اندکی افت بیشتری را ایجاد می نماید.
دستگاه های Core alignment یا Active alignment ، در حال حاضر پر کاربردترین و پیشرفته ترین فناوری فیوژن فیبر نوری را دارا می باشند، قیمت بیشتر ، فناوری پیشرفته و پیچیده تر ، کارایی بالاتر و افت قرار گیری بسیار پایین از ویژگی فناوری پیشرفته Profile Alignment یا Core alignment یا تنظیم و تراز دقیق محوری تارها در این دستگاه ها می باشد. دستگاه های Core alignment با بهره گیری از ترکیب معیار های تصویری و حس گرهای نوری فرایند تنظیم و تراز نمودن تارهای نوری را انجام می دهند. تراز تارهای نوری در دو محور X و Y و چرخش تار به داخل و خارج و نهایتا تنظیم محور Z بر اساس شکست نوری در قسمت کلد تارها تنظیمی بی عیب و نقص را به همراه دارد که ویژگی برجسته دستگاهای Core alignment می باشد.
جوش فیبر نوری یا فیوژن فیبر نوری عمل اتصال دوتار فیبر نوری با استفاده از حرارت و قوس الکتریکی می باشد. هدف از انجام فیوژن فیبر نوری برقراری ارتباط نوری با کمترین میزان افت در نقطه اتصال می باشد، همچنین کاهش میزان انعکاس نور و ازدست رفتن نور که منجر به از دست رفتن اطلاعات می شود در مورد فیوژن فیبر نوری حداقل بوده و نسبت به موارد مشابه ایجاد ارتباطات نوری مانند عمل زدن کانکتور مطمئن تر می باشد. فیوژن فیبر نوری بهترین روش ایجاد ارتباط فیبر نوری می باشد و به طور معمول منبع گرمایی حاصل از قوس الکتریکی که منجر به ذوب شدن تارها در محل جوش می شود ، در برخی موارد می توان از طریق منبع نوری مانند لیزر نیز عمل فیوژن صورت پذیرد.
فیوژن فیبر نوری نیز دارای مراحل زیر است:
1- آماده سازی و تمیز نمودن تارهای نوری
2- کلیو کردن یا کات کردن تار و انجام فیوژن
3- قراردادن نقطه فیوژن در محل کریمپ و ذوب کردن کریمپ جهت محافظت از محل فیوژن
برقراری ارتباط نوری معیارهای افت را به همراه دارد، فیوژن فیبر نوری بر اساس نوع فناوری جوش دستگاه، شامل افت قرار گیری (عبوری) Insertion loss میشود.، فیوژن فیبر نوری تنها ارتباط نوری می باشد که افت برگشتی یا ORL را ایجاد نمی نماید و بر اساس همین مزیت یعنی عدم ایجاد ORL به عنوان بهترین روش برقراری ارتباطات نوری شناخته میشود.
*جهت دریافت قیمت می توانید از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید!


خدمات فیوژن فیبر نوری
دستگاه فیوژن چیست
اهمیت کالیبراسیون دستگاه فیوژن
راهنمای کامل دستگاه فیوژن فیبر نوری
جوش فیبر نوری یا فیوژن چیست؟