مفصل فیبر نوری Fiber Optic Closure

بر اساس استاندارد ISO/IEC 11801

مفصل های فیبر نوری از جمله تجهیزات فیبر ضروری جهت ادقام دو یا چند کابل فیبر نوری ، جداسازی تعدادی از رشته ها و یا ترمیم کابل فیبر نوری آسیب دیده در محیط های بیرونی به شمار می آیند. معمولا مفصل های فیبر نوری در دو نوع عمودی و افقی قابل دسترس می باشند ، گرچه بر اساس محل استفاده ، شرایط پیرامون محیطی ( پروتکل های IP ) و تعداد کور های کابل مدل های متنوعی جهت اتصال های هوایی ، کانالی و دفنی به شکل مستقیم، طراحی و تولید می گردند،
بطور کلی مفصل های فیبر نوری بیشتر در پروژه های Outdoor مورد کاربری قرار می گیرند، برخی از آنها نیز در اعماق آبهای دریاها، رودخانه ها و اقیانوس ها جهت اتصال استفاده می گردند، در داخل مفصل فیبر نوری کاست های نوری قرار دارند، پس از انجام جوش فیبر نوری ، فیوژن ها داخل این کاست ها قرار میگیرند ، بسته به تعداد کور و کابل ها، مفصل ها دارای تعداد کاست ها و ورودی های متفاوتی می باشند. وجود کاست های فیبر نوری از فیوژن ها محافظت می نماید و خود مفصل نیز از کاست ها و محل اتصال دو کابل با یکدیگر محافظت می نماید، برخی از مفصل ها با فناوری های پیشرفته تری عایق می گردند مانند تزریق ژل و محافظتی پیشرفته را ایجاد می نمایند.
در انتخاب راه حل مناسب شبکه فیبر نوری دقت بیشتری فرمایید.!
*جهت دریافت قیمت و اطلاعات فنی می توانید از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید!