پیگتیل فیبر نوری - Pigtails, 12 colors

پیگتیل فیبر نوری - فناوری عدم افت در برابر خمش - Pigtails, 12 colors


ویژگی های کاربردی:
  •  پیگتیل فیبر نوری با انواع کانکتورهای LC , SC , ST , E-2000 و تارهای فیبر نوری سینگل مد و مالتی مد OS2 , OM2 , OM3 , OM4 , OM5، کاربری : کابل ارتباطی جهت سربندی فیبر نوری
  •  تمامی تارهای فیبر نوری مقاوم در برابر خمش با فناوری bend insensitive بدون افت با ایجاد خمش می باشند.
  •  تار فیبر نوری تایت بافر 0.9 mm ، طول 2 متر، روکش اولیه و ثانویه هر دو در یک رنگ ،
  •  پیگتیل های سینگل مد با تست صد در صد کیفیت در طول موج های 1310nm و 1550nm ، سنجش نهایی توسط دستگاه اینترفرومتر جهت کارایی صد در صد با دقت بالا
  •  پیگتیل های مالتی مد نیز تست صد در صد کیفیت در طول موج های 850nm و 1300nm
  •  ارائه نتایج تست
  •  اندازه گیری توسط یک کنترل بصری نهایی اتصالات مطابق با IEC 61300-3-35
  •  هر پیگتیل دارای شماره و سریال تولید جداگانه استاندارد 17025 : جهت شناسایی زمان تولید و اندازه گیری ها و سنجش دقیق می باشد.
  •  یونیت بسته بندی : 12 عدد

Part/Number: 150XX000M
Part Number Product Details Fiber Count
150Q1JO0020E LC UPC, SM, 9/125 (OS2) | blue 1 fibers
150Q1JA0020E LC APC, SM, 9/125 (OS2) | green 1 fibers
150Q1CO0020E SC UPC, SM, 9/125 (OS2) | blue 1 fibers
150Q1CA0020E SC APC, SM, 9/125 (OS2) | green 1 fibers
150Q1AO0020E ST UPC, SM, 9/125 (OS2) | metallike 1 fibers
150Q1MA0020E E-2000 APC, SM, 9/125 (OS2) | green 1 fibers
150Q1MO0020E E-2000 UPC, SM, 9/125 (OS2) | blue 1 fibers
150N1JO0020E LC-MM 50/125 (OM4) | violet 1 fibers
150N1CO0020E SC-MM 50/125 (OM4) | violet 1 fibers
150N1AO0020E ST-MM 50/125 (OM4) | metallike 1 fibers
150N1MO0020E E2000-MM 50/125 (OM4) | beige 1 fibers
150M1JO0020E LC-MM 50/125 (OM3) | aqua 1 fibers
150M1CO0020E SC-MM 50/125 (OM3) | aqua 1 fibers
150M1AO0020E ST-MM 50/125 (OM3) | metallike 1 fibers
150M1MO0020E E2000-MM 50/125 (OM3) | beige 1 fibers