اداپتور فیبر نوری سینگل مد -  OpDAT LC D APC, OS2

اداپتور فیبر نوری سینگل مد - OpDAT LC D APC, OS2


ویژگی های کاربردی:
  •  کاربری : جهت ارتباط کانکتور های فیبر نوری
  •  طراحی مطابق سایز SC Simplex
  •  رنگ اداپتور : سبز
  •  سری سینگل مد slotted ceramic guide sleeves for single mode
  •  مواد با ثبات بالا، کیفیت سطح و عمر طولانی
  •  حداقل عمر 1000 چرخه در صورت slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  انواع : blue (SM), green (SM APC), heather violet (OM4),aqua (OM3), lime green (OM5)

Part/Number: 15090076-I