کابل فیبر نوری - OpDAT breakout cable

کابل فیبر نوری - OpDAT breakout cable

کابل های فیبر نوری شرکت متز کانکت METZ CONNECT در انواع سینگل مد OS2 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4 و سری جدید OM5 و در ساختارهای متنوع outdoor cables, universal cables, breakout و mini-breakout قابل ارائه می باشند.
ویژگی های کاربردی:
  •  کابل فیبر نوری breakout سری I-V(ZN)HH ، کاربری : کابل ارتباطی Outdoor و Indoor
  •  فیبر نوری مقاوم در برابر خمش فناوری bend insensitive ( بدون افت با ایجاد خمش )، ، فیبر نوری بهینه شده جهت انتقال لیزر ( به غیر از سری OM2)
  •  مقاوم در برابر نفوذ آب
  •  مقاومت بالا در برابر اشعه UV و ضد جونده
  •  عاری از گازهای هالوژن ، دی الکتریک ( بدون فلز ، عدم نیاز به اتصال زمین)
  •  ساختار کابل: تایت بافر، فیبر به هم تابیده شده
  •  مطابق استاندارد : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
  •  سری سینگل مد در انواع تعداد فیبر های نوری OS2 fibers 4x1, 8x1, 12x1
  •  سری مالتی مد در انواع تعداد فیبر های نوری OM4 fibers 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1
  •  سری مالتی مد در انواع تعداد فیبر های نوری OM3 fibers 4x1, 8x1, 12x1
  •  امکان درخواست سفارشی

Part/Number: 150XXXX000000M
Part Number Product Details Fiber Count
150B049000000M 9/125 (OS2) | yellow 4 fibers
150B089000000M 9/125 (OS2) | yellow 8 fibers
150B129000000M 9/125 (OS2) | yellow 12 fibers
150B027000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 2 fibers
150B047000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 4 fibers
150B087000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 8 fibers
150B127000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 12 fibers
150B247000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 24 fibers
150B045000000M 50/125 (OM3) | aqua 4 fibers
150B085000000M 50/125 (OM3) | aqua 8 fibers
150B125000000M 50/125 (OM3) | aqua 12 fibers