کابل فیبر نوری پچ کورد - OpDAT connection cable

کابل فیبر نوری پچ کورد با فناوری عدم افت در برابر خمش - OpDAT connection cable


ویژگی های کاربردی:
  •  کابل فیبر نوری patch cable سری I-V(ZN)HH2، کاربری : کابل ارتباطی جهت سربندی کانکتور ( کابل پچ کورد) با روکش بیرونی اضافه figure 0
  •  فیبر نوری مقاوم در برابر خمش فناوری bend insensitive ( بدون افت با ایجاد خمش )، ، فیبر نوری بهینه شده جهت انتقال لیزر ( به غیر از سری OM2)
  •  عاری از گازهای هالوژن
  •  ساختار کابل: تایت بافر
  •  مطابق استاندارد : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
  •  سری سینگل مد و مالتی مد در انواع تارهای فیبر های نوری OS2, OM4, OM3
  •  امکان درخواست سفارشی

Part/Number: 150XX000M
Part Number Product Details Fiber Count
150P2000M 9/125 (OS2) | yellow 2 fibers
150S2000M 50/125 (OM4) | heat. violet 2 fibers
150J2000M 50/125 (OM3) | aqua 2 fibers