کابل فیبر نوری - OpDAT mini breakout cable

کابل فیبر نوری - OpDAT mini breakout cable

کابل های فیبر نوری شرکت متز کانکت METZ CONNECT در انواع سینگل مد OS2 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4 و سری جدید OM5 و در ساختارهای متنوع outdoor cables, universal cables, breakout و mini-breakout قابل ارائه می باشند.
ویژگی های کاربردی:
  •  کابل فیبر نوری mini breakout سری MBO
  •  فیبر نوری مقاوم در برابر خمش فناوری bend insensitive ( بدون افت با ایجاد خمش )، ، فیبر نوری بهینه شده جهت انتقال لیزر ( به غیر از سری OM2)
  •  ضد آب با دوام طولانی
  •  مقاومت بالا در برابر اشعه UV و ضد جونده
  •  عاری از گازهای هالوژن ، دی الکتریک ( بدون فلز ، عدم نیاز به اتصال زمین)
  •  ساختار کابل: تایت بافر، فیبر به هم تابیده شده، مناسب کاریری در دماهای پایین تا -40 °C
  •  ساختار کابل 4, 12 or 24 tight buffered fibers (dia. 0.9 mm)
  •  زاویه خمش مناسب strain relief: Glasroving elements
  •   نصب داخل لوله جهت کاربری در داخل و خارج از ساختمان
  •  مطابق استاندارد : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
  •  سری سینگل مد در انواع تعداد فیبر های نوری OS2 fibers 4, 12 or 24
  •  سری مالتی مد در انواع تعداد فیبر های نوری OM4 fibers 4, 12 or 24
  •  سری مالتی مد در انواع تعداد فیبر های نوری OM3 fibers 4, 12 or 24
  •  امکان درخواست سفارشی

Part/Number: 150XXXX000000M
Part Number Product Details Fiber Count
150M049000000M 9/125 (OS2) | yellow 4 fibers
150M129000000M 9/125 (OS2) | yellow 12 fibers
150M249000000M 9/125 (OS2) | yellow 24 fibers
150M047000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 4 fibers
150M127000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 12 fibers
150M247000000M 50/125 (OM4) | heat. violet 24 fibers
150M045000000M 50/125 (OM3) | aqua 4 fibers
150M125000000M 50/125 (OM3) | aqua 12 fibers
150M245000000M 50/125 (OM3) | aqua 24 fibers