کابل فیبر نوری - OpDAT universal cord SM / MM

کابل فیبر نوری - OpDAT universal cord SM / MM

کابل های فیبر نوری شرکت متز کانکت METZ CONNECT در انواع سینگل مد OS2 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4 و سری جدید OM5 و در ساختارهای متنوع outdoor cables, universal cables, breakout و mini-breakout قابل ارائه می باشند.
ویژگی های کاربردی:
  •  کابل فیبر نوری Universal سری U-DQ(ZN)BH
  •  نصب IN/OUT ارائه به شکل سینگل تیوب و لوز تیوب
  •  فیبر نوری مقاوم در برابر خمش فناوری bend insensitive ( بدون افت با ایجاد خمش )، ، فیبر نوری بهینه شده جهت انتقال لیزر ( به غیر از سری OM2)
  •  ضد آب با دوام طولانی
  •  مقاومت کششی مناسب و ضد جونده
  •  عاری از گازهای هالوژن
  •  ساختار کابل: لوز تیوب
  •  تیوب های بیشتر در ساختار Ø 2.5 mm bar made of fiber glass reinforced plastic
  •  لوز تیوب Ø 2.8 mm with 2-12 fibers per loose tube
  •  لوز تیوب Ø 3.5 mm with 18-24 fibers per loose tube
  •  مقاومت بالا: جهت نصب در داخل ساختمان ، نصب داخل لوله و یا دفن مستقیم در خاک
  •  مطابق استاندارد : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
  •  سری سینگل مد در انواع تعداد فیبر های نوری 1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12
  •  سری مالتی مد در انواع تعداد فیبر های نوری 1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12
  •  امکان درخواست سفارشی

Part/Number: 150XXXX000000M
Part Number Product Details Fiber Count
150U049000000M 9/125 (OS2) | Blue 4 fibers
150U089000000M 9/125 (OS2) | Blue 8 fibers
150U129000000M 9/125 (OS2) | Blue 12 fibers
150U249000000M 9/125 (OS2) | Blue 24 fibers
150U489000000M 9/125 (OS2) | Blue 48 fibers
150U047000000M 50/125 (OM4) | Blue 4 fibers
150U087000000M 50/125 (OM4) | Blue 8 fibers
150U127000000M 50/125 (OM4) | Blue 12 fibers
150U247000000M 50/125 (OM4) | Blue 24 fibers
150U487000000M 50/125 (OM4) | Blue 48 fibers
150U045000000M 50/125 (OM3) | Blue 4 fibers
150U085000000M 50/125 (OM3) | Blue 8 fibers
150U125000000M 50/125 (OM3) | Blue 12 fibers
150U245000000M 50/125 (OM3) | Blue 24 fibers
150U485000000M 50/125 (OM3) | Blue 48 fibers