پچ کورد فیبر نوری مونتاژ تکی - LC to LC

پچ کورد فیبر نوری مونتاژ تکی - LC to LC, 1.6 mm legs

پچ کورد ها برای اتصالات غیر دائمی بین پچ پنل ها ، تجهیزات انتفال و غیره استفاده میشود . این کابل ها برای راه حل Plug Play اجرا میشوند و هنگامی که چنین راه حلی دقیق باشد میتوان سیستم های کابل کشی بزرگ را سریعا نصب کرد
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع پوشش خارجی : LSZH™/FRNC
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C
  •  گروه فیبر نوری : سینگل مد OS2
  •  متراژ : 1 m, 3m, 5m, 7m
  •  قطر خارجی : 1.6 mm
  •  نوع کابل : تاید بافر
  •  رنگ پچ کورد : زرد

Part/Number: 020201G3Z1600XM
Part Number Product Details
020201G3Z16001M LC to LC Patch cord, 1 F, tight-buffered cable, LSZH, 1.6 mm legs, SMF-28 Ultra, 1 m
020201G3Z16003M LC to LC Patch cord, 1 fibre, tight-buffered cable, LSZH, 1.6 mm legs, SMF-28 Ultra, 3 m
020201G3Z16005M LC to LC Patch cord, 1 fibre, tight-buffered cable, LSZH, 1.6 mm legs, SMF-28 Ultra, 5 m
020201G3Z16007M LC to LC Patch cord, 1 fibre, tight-buffered cable, LSZH, 1.6 mm legs, SMF-28 Ultra, 7 m