پچ کورد فیبر نوری مالتی مد - OpDAT, duplex, LC D/LC D, OM3

پچ کورد فیبر نوری مالتی مد - OpDAT, duplex, LC D/LC D, OM3, 50/125 µm


ویژگی های کاربردی:
  •  فیبر مالتی مد laser-optimized, OM3, G50/125 µm با فناوری عدم افت در برابر خمش طبق استاندارد (IEC 60793-2-10)type A1a.2
  •  کاربری : کابل ارتباطی جهت سربندی فیبر نوری
  •  تمامی تارهای فیبر نوری مقاوم در برابر خمش با فناوری bend insensitive بدون افت با ایجاد خمش می باشند.
  •  مالتی مد کابل فیبر نوری Duplex patch cable سری I-V(ZN)H 50/125 OM3
  •  پچ کورد های فیبرنوری مظابق استاندارد به شکل کراس ارائه میگردند (A->B, B->A) ، در صورت درخواست سفارشی به شکل معمولی نیز قابل ارائه می باشند.
  •  رنگ روکش تار فیبر نوری بر اساس استاندارد TIA-598-D : فیروزه ای
  •  افت قرار گیری : max. 0.4 dB
  •  افت برگشتی : min. 35 dB
  •  قطر بیرونی 2.0 , 4.2 mm.
  •  پچ کورد های LC و SC به همراه کلیپس ( گیره نگهدارنده داپلکس) ارائه میگردند ، سری ST بدون نگهدارنده ارائه می شود
  •  قابل ارائه در طول های 0.5m تا 20m ، به جهت نیاز به تحمل مکانیکی بالاتر توصیه میگردد در طول های باندتر از سری داپلکس استفاده گردد.
  •  کم دود، بدون گاز هالوژن، روکش کابل مقاوم در برابر شعله (LSHF-FR)
  •  پچ کورد های مالتی مد با تست صد در صد کیفیت در طول موج های 1310nm و 1550nm ، سنجش نهایی توسط دستگاه اینترفرومتر جهت کارایی صد در صد با دقت بالا
  •  ارائه نتایج تست
  •  اندازه گیری توسط یک کنترل بصری نهایی اتصالات مطابق با IEC 61300-3-35
  •  هر پچکرد دارای شماره و سریال تولید جداگانه بر اساس استاندارد 17025 : جهت شناسایی زمان تولید و اندازه گیری ها و سنجش دقیق می باشد.
  •  یونیت بسته بندی : 1 عدد

Part/Number: 151J1JOJOXXE