پهنای باند ، تضعیف ، افت فیبر نوری

پهنای باند ، تضعیف ، افت فیبر نوری

از منظر فرایند انتقال در شبکه های فیبر نوری، دومعیار بسیار حائز اهمیت پهنای باند و افت می باشد. تغییر زیر ساخت شبکه و استفاده از ارتباطات نوری به شکل امروزی به دلیل نیاز به پهنای باند بیشتر در این فرایند بوده و در مقایسه با شبکه های مسی ، شبکه های فیبر نوری توانایی انتقال اطلاعات با پهنای باند گسترده تری را دارا می باشند.
پهنای باند ( BandWidth ) اختلاف بین بالاترین و پایین ترین فرکانس انتقال اطلاعات در یک سیستم می باشد. هر چه مقدار پهنای باند بیشتر باشد میزان انتقال اطلاعات بر روی آن بستر بیشتر است، پهنای باند را می توان توسط یک فرستنده لیزری سریع و یک گیرنده دیودی مناسب و حساس اندازه گیری نمود، در برخی از دستگاه های OTDR نیز پهنای باند را توسط نرم افزار اخنصاصی از طریق انداه گیری اختلاف بین پالس خروجی و ورودی ( برگشتی ) شبکه فیبر نمایش میدهند،
همچنین پهنای باند به شکلی وابسته نیز نغییر می نماید، به طور مثال پهنای باند در حالت شاخص حرکتی Step-index در فیبر نوری مالتی مد تقریبا حدود 125 MHz مگاهرتز می باشدکه این مقدار بسیار پایین تر از شاخص مناسب graded index حدود 500 مگاهرتز است،
پهنای باند رابطه معکوسی با پراکندگی Dispersion (گسترش پالس) با توجه به تناسب وابسته به شکل پالس و چگونگی تعریف پهنای باند را دارا می باشد. همانطور که می دانید فیبر های نوری سینگل مد در مسافت های طولانی تر مورد کاربری قرار میگیرند و این به دلیل عدم ایجاد پراکندگی چند وجهی در این مدل می باشد.فرم دیگری از پراکندگی در نوع ماده سازنده است ( به دلیل اینکه ضریب شکست تابعی از طول موج است ) و پراکندگی حامل موج waveguide dispersion (به این دلیل که مقدار ثابت انتشار یک موجبر فیبر تابعی از طول موج است).
تضعیف یا افت ( Attenuation ) کاهش قدرت سیگنال در اثر جذب، پراکندگی، و از دست دادن ویژگی تابشی می باشد. توان یا دامنه افت و هدر رفتگی عموما بر اساس دسی بل اندازه گیری میگردد، که مقیاس لگاریتمی می باشد،
db=10 log (Power lewel in W)/1W
چنانچه توان بر اساس میلی وات mW تعریف گردد، فرمول ثابت میماند و تنها دسی بل بر اساس میلی وات یا dBm محاسبه خواهد شد ، تضعیف در یک فیبر نوری تابعی از طول موج عامل است.
معمولا تارهای نوری شیشه سیلیکا دارای تضعیفی حداقلی نزدیک به 1.5 میکرون پهنای باند ( حدود 0.25 dB/km ) که بیشتر در شبکه های مخابراتی با فواصل بلند و سیستم های مالتی پلکس WDM مورد استفاده قرار میگیرند.
استفاده از کابل های فیبر نوری سینگل مد با تار نوری OS1 نه تنها باعث کاهش پهنای باند میگردد بلکه روزگار این دسته از تارها نیز امروزه به پایان خود نزدیک گردیده است ، اختلال در پهنای باند ارسالی و پراکندگی بیش از حد در طول موج 1383 نانومتر و ایجاد مالتی پلکس های آسیب پذیر از جمله افت در مسافت های طولانی پدیده ای است که امروزه با گسترش ارتباطات شاهد آن می باشیم ، امید به آنکه کلیه زیر ساخت های نوری با مسافت های طولانی در کشور عزیزمان در آینده ای نزدیک بر روی تارهای نوری OS2 تجهیز گردند تا آینده ای به مراتب مناسب تر در ارتباطات ایجاد گردد،
سپاس بابت وقت مطالعه شما، مجتبی منتخبی - شرکت منتخب صنعت پارس

# Connector Mechanical splice Fusion splice
Bandwidth Range 1.28–1.34 GHz 1.09–1.66 GHz 0.83–1.41 GHz