کیف ابزار فیوژن سومیتومو Sumitomo Fusion Splicing Cleaning Kit

کیف ابزار فیوژن سومیتومو Sumitomo Fusion Splicing Cleaning Kit

کیف ابزار پاک کننده های سومیتومو مجهز به انواع پاک کننده های مورد نیاز جهت آماده سازی کابل ، تار فیبر نوری مورد استفاده قرار میگیرد.
-    محلول های مناسب برای پاک کردن انواع تارهای فیبر نوری
-    دستمال های بدون پرز مخصوص فیوژن
-    پاک کننده مناسب جهت کلیو تار فیبر نوری و آماده سازی نهایی تار
-    برس دو طرفه جهت تمیز کاری

Part/Number: FUS-CLN-KIT-OSP