نظر شما در مورد فعالیت های ما؟
آدرس IP شما= 3.239.95.36

به نظر شما کدام گزینه نقش موثرتری در دستیابی انسان به فناوری های نوین و تحقق یافتن غیر ممکن ها در سال های اخیر داشته است؟

قوای تخیل
دانش و معلومات


تعداد کل نظرات : 30
صفحه اصلی