کیف ابزار فیوژن فیبر نوری - کورنینگ CORNING - Advanced Tool Kit

کیف ابزار انجام فیوژن فیبر نوری - کورنینگ CORNING - Basic Fusion Splicing Tool Kit

کیف ابزار دستگاه های فیوژن فیبر نوری Basic Fusion Splicing Tool Kit شرکت کورنینگ انتخابی مناسب جهت دسترسی هر چه سریعتر به تارهای فیبر نوری در کابل های تاید بافر و کابل های کانالی و پیکتیل های فیبر نوری می باشد . کیفیت بالای ابزار های مورد استفاده در این کیف توانایی های تیم اجرای فیوژن را افزایش داده و سادگی کار فیوژن را فراهم می نماید. در نطر داشته باشید که این کیف شامل تجهزات کاملی جهت آماده سازی کابل های مستحکم فیبر نوری نبوده و تنها جهت افزایش سرعت عمل اپراتور و فیوژن فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

Part/Number: TKT-SPLICE