کابل فیبر نوری تایت بافر مالتی و سینگل مد رایزر Corning FREEDM® One

کابل فیبر نوری تایت بافر مالتی و سینگل مد رایزر Corning FREEDM® One

کابل فیبر نوری سری FREEDM® One   از پیشرفته ترین کابل های فیبر نوری تایت بافر شرکت کورنینگ می باشند که با توجه به روکش مقاوم در برابر اشعه های UV و ضد آتش و عاری از گازهای هالوژن مناسب پروژه های Indoor/Outdoor  به اشکال مختلف کابل کشی داخل داکت، رایزر هستند. پوشش کابل بسیار نرم بوده که باعث آسانی هرچه بیشتر کابل کشی فیبر نوری داخل ساختمان ها می گردد. رنگ بندی بر اساس استاندارد های TIA-598بوده و روکش 900 میکرونی تارهای فیبر نوری را دربر داردکه شناسایی تارها را هرچه بیشتر آسان می نماید همچنین فناوری ممانعت و مقاومت در برابر نفوذ آب در روکش فراهم گردیده و مناسب پروژه های Outdoor  ، و از بهترین کابل های با کاربرد OSP  است. این سری درانواع مالتی مد و سینگل مد با تارهای OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 قابل ارائه می باشند. کابل قابل سفارش با 12  رنگ متفاوت روکش جهت شناسایی هر چه آسانتر می باشد. رنگ استاندارد درج شده در شماره فنی کابل رنگ روکش مشکی است.
جهت سفارش و خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXX8F-311XX-29
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
002T8F-31191-29 2 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 2
006Z8F-31131-29 6 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 6
004T8F-31191-29 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 4
006T8F-31191-29 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 6
012T8F-31191-29 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
018T8F-31191-29 18 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 18
024T8F-31191-29 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
002T8F-31190-29 2 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 2
004T8F-31190-29 4 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
006T8F-31190-29 6 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 6
012T8F-31190-29 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
018T8F-31190-29 18 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 18
024T8F-31190-29 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
002T8F-31180-29 2 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 2
004T8F-31180-29 4 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 4
006T8F-31180-29 6 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 6
012T8F-31180-29 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
018T8F-31180-29 18 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 18
024T8F-31180-29 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
002T8F-31131-29 2 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 2
004T8F-31131-29 4 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 4
006T8F-31131-29 6 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 6
012T8F-31131-29 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
018T8F-31131-29 18 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 18
024T8F-31131-29 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
002K8F-31130-29 2 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 2
004K8F-31130-29 4 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 4
006K8F-31130-29 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 6
012K8F-31130-29 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
018K8F-31130-29 18 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 18
024K8F-31130-29 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
002E8F-31131-29 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004E8F-31131-29 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006E8F-31131-29 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
012E8F-31131-29 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
018E8F-31131-29 18 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 18
024E8F-31131-29 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
012J8F-31131-29 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12