کابل شبکه - S/FTP

کابل شبکه - S/FTP


ویژگی های کاربردی:
  •  کابل شبکه مسی S/FTP پشتیبانی 25 GBit / 10 GBit
  •  فناوری LSZH
  •   4 زوج دوتایی به هم تابیده شده همراه با فویل جداگانه برروی هر زوج PiMF و فویل زیر روکش با سیم های تابیده شده یا شیلد زیر روکش برای افزایش مقاومت کابل در برابر میدان های مغناطیسی دیگر و افزایش سرعت
  •  گروه Cat.7A , Cat.7 ، کلاس FA / F
  •  مواد با ثبات بالا، کیفیت سطح و عمر طولانی
  •  رنگ استاندراد روکش : آبی

Part/Number: 13084XXXXXXXX
Part Number Product Details
1308427A3414M MC GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR, class Dca s2 d1 a1
1308427B3414M MC GC1300 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR, class Dca s2 d2 a1
1308427A34142 MC GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 3280 ft, class Dca s2 d1 a1
1308427B34141 MC GC1300 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 1640 ft, class Dca s2 d2 a1
1308427B34142 MC GC1300 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 3280 ft, class Dca s2 d2 a1
1308427B34144 MC GC1300 pro22 Cat.7A S/FTP 2x4P LSHF-FR, class Dca s2 d2 a1
1308427B34143 MC GC1300 pro22 Cat.7A S/FTP 2x4P LSHF-FR 1640 ft, class Dca s2 d2 a1
130842703214M MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF, class Eca
1308427032141 MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 1640 ft, class Eca
1308427032142 MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 3280 ft, class Eca
1308427032144 MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF, class Eca
1308427038101 MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/FTP 4P 1640 ft, class Fca
1308427032143 MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF 1640 ft, class Eca
1308427038102 MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/FTP 4P 3280 ft, class Fca
130842703414M MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR, class Dca s2 d1 a1
1308427034141 MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR 1640 ft, class Dca s2 d1 a1
1308427034142 MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR 3280 ft, class Dca s2 d1 a1
130DCL1M BTR DCCS 26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR, class Dca s2 d2 a1
130DCL2M BTR DCCS 23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR, class Dca s2 d1 a1
1308427A34241 MC GC1200 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 1640 ft,
1308427A34242 MC GC1200 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 3280 ft,