کابل های فیبر نوری ریبون سری اینتر لاک کورنینگ FREEDM® Interlocking Armored

کابل های فیبر نوری ریبون سری اینتر لاک کورنینگ FREEDM® Interlocking Armored

کابل های فیبر نوری ریبون رایزر شرکت کورنینگ قابل ارائه در انواع سینگل مود و مالتی مود می باشند، سری FREEDM® به جهت کاربرد های مختلف در پروژه های داخل و خارج از ساختمان به اشکال مختلف هوایی، کانالی و رایزر مورد استفاده قرار می گیرند. روکش این کابل های فیبر نوری در مقابل انواع اشعه های UV مقاوم بوده و از ویژگی های دیگر آن ضد حریق بودن روکش است که بسیار مناسب برای انواع پروژه های فیبر نوری داخل و خارج از ساختمان indoor/ outdoor می باشد. تعداد تارهای نوری ظرفیتی تا 216 تار فیبر نواری یا ریبون داخل پوشش ژله ای با استاندارد رنگ بندی تارهای فیبر نوری دارا بوده و همچنین طراحی کابل مطابق با بروز ترین استاندارد های کابل های ریبون می باشد که میتوانید از طرق اطلاعات فنی به جزئیات آن دسترسی داشته باشید. همانطور که میدانید کابل های فیبر نوری تنها با دستگاه های فیوژن فیبر نوری ریبون قابل فیوژن و سربندی هستند.
نکته : این دسته از کابل های ریبون در 12 رنگ مختلف روکش قابل ارائه می باشند و به همین سبب در صورت سفارش رنگ های مختلف به سادگی قابل شناسایی می باشند. رنگ استاندارد شماره فنی با روکش مشکی است.
جهت سفارش و خرید کابل فیبر نوری می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXCF-141XX-A1
Part Number Product Details Fiber Count
012ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 12
012KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 12
012TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 12
012TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 12
012TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 12
012TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 12
024ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 24
024KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 24
024TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 24
024TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 24
024TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 24
024TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 24
036ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 36
036KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 36
036TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 36
036TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 36
036TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 36
036TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 36
048ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 48
048KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 48
048TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 48
048TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 48
048TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 48
048TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 48
072ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 72
072KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 72
072TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 72
072TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 72
072TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 72
072TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 72
096ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 96
096KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 96
096TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 96
096TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 96
096TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 96
096TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 96
144ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 144
144KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 144
144TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 144
144TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 144
144TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 144
144TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 144
144ZCF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, SMF-28® Uf,OS2 144
216ECF-14101-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OS2 216
216KCF-14130-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM1 216
216TCF-14131-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM2 216
216TCF-14180-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM3 216
216TCF-14190-A1 FREEDM® Ribbon Interlocking Armored, Gel-Filled Cable, Riser,OM4 216
216TCF-14191-A1 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 216