ابزار تمیز کننده فرول کانکتور و آداپتور فیبر نوری LC

ابزار تمیز کننده فرول کانکتور و آداپتور فیبر نوری LC

  •  ابزار تمیز کننده فرول کانکتورهای فیبر نوری سری 1.25 mm
  •  مناسب کانکتور های فیبر نوری LC

Part/Number: 150800101-E