ابزار تمیز کننده فرول کانکتور و آداپتور فیبر نوری SC, ST, FC, E2000

ابزار تمیز کننده فرول کانکتور و آداپتور فیبر نوری SC, ST, FC, E2000

  •  ابزار تمیز کننده فرول کانکتورهای فیبر نوری سری 2.5 mm
  •  مناسب کانکتور های فیبر نوری SC, ST, FC, E2000

Part/Number: 150800102-E