کابل فیبر نوری لوز تیوب - سینگل مد و مالتی مدCorning - ALTOS®

کابل فیبر نوری لوز تیوب - سینگل مد و مالتی مد Corning - ALTOS®

کابل های فیبر نوری لوز تیوب سری ALTOS® شرکت کرنینگ با ویژگی بدون ژل و عملکرد غیر هادی خود مناسب کاربرد در پروژه های Outdoor یا فضاهای باز می باشند. البته بصورت محدود جهت کابل کشی های هوایی و یا داخل کانال در محیط های بسته یا Indoor نیز میتوان مورد کاربرد قرار گیرند که جهت تجهیز لینک های backbone شبکه های ساختاریافته می باشند.
کابل با بالاترین استاندارد جهت مقاومت در برابر نفوذ آب تولید گردیده و زاویه خمش مناسب جهت سهولت در نصب و سربندی دارد، همچنین فناوری بدون ژل و طراحی لوز تیوب و برخورداری از اندازه ی مناسب و استاندارد رشته ای SZ-stranded باعث مقاومت بالای کابل در بروز تکان های ناگهانی و سهولت در کابل کشی میگردد ، جهت اطلاعات بیشتر به اطلاعات فنی کابل مراجعه فرمایید.
این سری دارای روکش پلی اتیلنی با ضخامت متوسط می باشند که دارای استحکام مناسبی بوده و به راحتی فرایند استریپ کردن کابل یا برداشت روکش صورت می پذیرد ، ریپکورد نیزدر زیر روکش کابل قرار گرفته است ، روکش در مقابل اشعه های ماوراء بنقش مقاوم می باشد UV- radiation.
ویژگی های کاربردی:
  •  فناوری مقاومت کامل در برابر نفوذ آب ، طراحی بدون ژل
  •  دسترسی آسان و سهولت در برداشتن روکش کابل
  •  روکش مناسب تولید با پلی اتیلن با ضخامت متوسط، استجام مناسب و مقاوم در برابر اشعه های UV و ساییدگی وخراش ها و محیط های میکروبی وقارچ های تجزیه کننده و شرایط محیطی نامناسب
  •  ساختار یکپارچه دی الکتریک یا غیر هادی ، بدون نیاز به اتصال به زمین
  •  مطابق با کد جهانی الکتریکی NEC به شماره 770مناسب نصب در محیط های باز و بسته
  •  قابلیت سفارش با تارهای فیبر نوری گروه مالتی مد و سینگل مد OM1,OM2,OM3,OM4 و (NZ-DSF) & (NZ), OS2
  •  پشتیبانی از شبکه های پرسرعت گیگابایت اترنت و سرعت های بالاتر تا 10 گیگ در ثانیه
  •  استانداردهای ANSI/ICEA S-87-640 , RDUP PE-90 ، ,Telcordia GR-20
جهت خرید و سفارش کابل فیبر نوری فوق پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فنی و انتخاب دقیق شماره فنی ، میتوانید از طریق فرم تماس و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXU4-XX1XXD20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
002EU4-T4101D20 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004EU4-T4101D20 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006EU4-T4101D20 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
012EU4-T4101D20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024EU4-T4101D20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036EU4-T4101D20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048EU4-T4101D20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
060EU4-T4101D20 60 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 60
072EU4-T4101D20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
084EU4-T4101D20 84 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 84
096EU4-T4101D20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
108EU4-T4101D20 108 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 108
120EU4-T4101D20 120 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 120
144EU4-T4101D20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
156EU4-T4101D20 156 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 156
192EU4-T4101D20 192 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 192
216EU4-T4101D20 216 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 216
228EU4-T4101D20 228 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 228
240EU4-T4101D20 240 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 240
288EU4-T4101D20 288 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 288
002EU4-T4100D20 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004EU4-T4100D20 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006EU4-T4100D20 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
012EU4-T4100D20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024EU4-T4100D20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036EU4-T4100D20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048EU4-T4100D20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
060EU4-T4100D20 60 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 60
072EU4-T4100D20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
084EU4-T4100D20 84 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 84
096EU4-T4100D20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
108EU4-T4100D20 108 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 108
096EU4-T4100D20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
120EU4-T4100D20 120 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 120
144EU4-T4100D20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
156EU4-T4100D20 156 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 156
192EU4-T4100D20 192 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 192
216EU4-T4100D20 216 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 216
228EU4-T4100D20 228 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 228
240EU4-T4100D20 240 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 240
288EU4-T4100D20 288 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 288
002KU4-T4130D20 2 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 2
004KU4-T4130D20 4 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 4
006KU4-T4130D20 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 6
012KU4-T4130D20 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
024KU4-T4130D20 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
036KU4-T4130D20 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
048KU4-T4130D20 48 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 48
060KU4-T4130D20 60 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 60
072KU4-T4130D20 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
084KU4-T4130D20 84 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 84
096KU4-T4130D20 96 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 96
108KU4-T4130D20 108 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 108
120KU4-T4130D20 120 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 120
144KU4-T4130D20 144 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 144
156KU4-T4130D20 156 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 156
192KU4-T4130D20 192 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 192
216KU4-T4130D20 216 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 216
228KU4-T4130D20 228 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 228
240KU4-T4130D20 240 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 240
288KU4-T4130D20 288 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 288
002TU4-T4131D20 2 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 2
004TU4-T4131D20 4 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 4
006TU4-T4131D20 6 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 6
012TU4-T4131D20 12 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 12
024TU4-T4131D20 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
036TU4-T4131D20 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
048TU4-T4131D20 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
060TU4-T4131D20 60 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 60
072TU4-T4131D20 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
084TU4-T4131D20 84 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 84
096TU4-T4131D20 96 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 96
108TU4-T4131D20 108 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 108
120TU4-T4131D20 120 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 120
144TU4-T4131D20 144 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 144
156TU4-T4131D20 156 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 156
192TU4-T4131D20 192 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 192
216TU4-T4131D20 216 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 216
228TU4-T4131D20 228 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 228
240TU4-T4131D20 240 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 240
288TU4-T4131D20 288 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 288
002TU4-T4180D20 2 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 2
004TU4-T4180D20 4 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 4
006TU4-T4180D20 6 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 6
012TU4-T4180D20 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
024TU4-T4180D20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
036TU4-T4180D20 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
048TU4-T4180D20 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
060TU4-T4180D20 60 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 60
072TU4-T4180D20 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
084TU4-T4180D20 84 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 84
096TU4-T4180D20 96 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 96
108TU4-T4180D20 108 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 108
120TU4-T4180D20 120 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 120
144TU4-T4180D20 144 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 144
156TU4-T4180D20 156 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 156
192TU4-T4180D20 192 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 192
216TU4-T4180D20 216 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 216
228TU4-T4180D20 228 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 228
240TU4-T4180D20 240 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 240
288TU4-T4180D20 288 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 288
002TU4-T4190D20 2 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 2
004TU4-T4190D20 4 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
006TU4-T4190D20 6 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 6
012TU4-T4190D20 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
024TU4-T4190D20 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
048TU4-T4190D20 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 48
060TU4-T4190D20 60 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 60
072TU4-T4190D20 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 72
084TU4-T4190D20 84 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 84
096TU4-T4190D20 96 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 96
108TU4-T4190D20 108 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 108
120TU4-T4190D20 120 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 120
144TU4-T4190D20 144 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 144
156TU4-T4190D20 156 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 156
192TU4-T4190D20 192 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 192
216TU4-T4190D20 216 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 216
228TU4-T4190D20 228 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 228
240TU4-T4190D20 240 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 240
288TU4-T4190D20 288 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 288
006TU4-T4191D20 6 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 6
012TU4-T4191D20 12 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 12
024TU4-T4191D20 24 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 24
048TU4-T4191D20 48 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 48
072TU4-T4191D20 72 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
096TU4-T4191D20 96 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 96
144TU4-T4191D20 144 F, 50 µm multimode (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 144