کابل فیبر نوری مایکروداکت MiniXtend® با فناوری دسترسی سریع Binderless FastAccess®

کابل فیبر نوری مایکروداکت MiniXtend® با فناوری دسترسی سریع Binderless FastAccess®

کابل های فیبر نوری سری MiniXtend® با فناوری دسترسی سریع و آسان Binderless FastAccess® از پیشرفته ترین کابل های فیبر نوری با فناوری دمشی یا بالن تار های نوری شرکت کورنینگ بوده و با توجه به طراحی لوز تیوب مناسب کاربرد در انواع پروژه های فیبر نوری به خصوص پروژه های FTTH می باشند. واژه MiniXtend® به مفهوم کابل با قابلیت گسترش و توسعه بوده و به معنای قابلیت افزایش تعداد های نوری با فناوری دمشی می باشد و به همین علت از جمله کابل های مایکروداکت پیشرفته و پیشتاز در این صنعت است.
فناوری دسترسی سریع جهت آماده سازی کابل برای جوش فیبر نوری توسط بندهای نواری، باعث کاهش زمان آماده سازی کابل تا 70 درصد می گردد. طراحی قابل توسعه لوز تیوب MiniXtend قابلیت افزایش و توسعه بستر شبکه را تا 60 درصد افزایش داده وباعث افزایش بهره وری از سرمایه گذاری می گردد.
سری کابل های MiniXtend® با تارهای ویژه سینگل مُد کورنینگ SMF-28® که کمترین میزان افت را درصنعت دارا می باشند تجهیز می گردند و باعث افزایش عملکرد انتقال اطلاعات با سرعت های بالا می گردند. سری فیبر های نوری بسیار نازک SMF-28 دارای بالاترین استاندارد های ITU-T و مطابق استاندارد G.652.D میباشند و همچنین کلیه ضرورت های های استاندارد ITU-Tمطابق استاندارد G.657.A1 را نیز دارا باشند.
ثبت اختراع فناوری دسترسی سریع به تار در این سری از کابل های MiniXtend® شرکت کورنینگ با نام Binderless FastAccess® ، که از پیشرفته ترین فناوری های نوین میباشد در تولید روکش ویژه این سری از کابل های نوری وجود داشته که باعث حذف نخ زیر روکش گردیده وهمچنین نوارهای عدم نفوذ آب نیز در این فناوری حذف گردیده اند.
ویژگی های کاربردی:
  •  فناوری دسترسی سریع جهت آماده سازی کابل برای جوش فیبر نوری با استفاده از بندهای جانبی تکمیل گردیده و باعث کاهش زمان آماده سازی کابل تا 70 درصد میشود که با اختراع به ثبت رسیده جهانی کرنینگ شناخته میشود. Binderless FastAccess® Technology
  •  بهبود کابل و تراکم فیبرهای نوری
   توانایی افزایش تعداد تارهای نوری تا 96 تار در کانال های با قطر 8 میلی متری و افزایش تا 144 تار فیبر نوری در داکت های 10 میلی متری با توجه به قابلیت توسعه بر اساس افزایش تراکم قطر خارجی
  •  بهینه شده جهت استفاده از فناوری دمشی تارهای نوری با هوا در داکت های داخلی مایکرو
   قابلیت نصب و راه اندازی فواصل بیشتر از 2000 متر ( 6560 فوت) با سرعت های تا 150 متر دردقیقه ( 490 فوت / دقیقه)
  •  عملکرد تیوب با محدوده بافر شده به صورت اکسپرس
   مطابق با شرایط Telcordia GR-20 و RDUP / RUS PE-90 مورد نیاز جهت بهبود عملکرد تیوب با محدوده بافر شده به صورت اکسپرس
  •  تارهای پیشرفنه نوری SMF-28® کورنینگ
    ITU-T G.652.D / G.657.A1 فیبر با رتبه بسیار بالا و کمترین میزان تضعیف در مسافت های طولانی و عملکرد مناسب با شعاع خمش بهینه و همچنین مطابق با بالاترین استاندارد های سینگل مُد ساخته میشود

Part/Number: XXXZM4-TXF22A20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
012ZM4-T4F22A20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
012ZM4-T3F22A20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024ZM4-T4F22A20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
024ZM4-T3F22A20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036ZM4-T4F22A20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
036ZM4-T3F22A20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048ZM4-T4F22A20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
048ZM4-T3F22A20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
072ZM4-T4F22A20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
072ZM4-T3F22A20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
096ZM4-T4F22A20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
096ZM4-T3F22A20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
144ZM4-T4F22A20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
144ZM4-T3F22A20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144