تستر ردیاب کابل مخابرات، شبکه و الکترونیک KE 701  Kurth Electronics termination-module Classic-Cable Finder

تستر ردیاب کابل مخابرات، شبکه و الکترونیک KE701

تستر KE701 شرکت کورت الکترونیک با توانایی ردیابی انواع کابل های مسی مخابراتی ، برق و شبکه، سیستم های هشدار و کنترل از جمله برجسته ترین تستر های تشخیص کابل می باشد. این تستر توانایی ارسال 3 نویز ثابت را در رشته سیم و یا زوج سیم دارا بوده و همچنین می تواند 3 نویز متغیر را نیز ارسال و دریافت نمایید. توانایی تست کابل های مخابراتی و شبکه با توجه به محافظ آن حتی در شبکه های آنلاین امکان پذیر می باشد. سوکت RJ 11 و دو عدد گیره تمساحی روش های تست را هرچه بیشتر برای مشتریان آسان می نماید.

  •  پشتیبانی تست تا 1000 ساعت
  •  دارای شش کانال خروجی ALT: 1000/800 Hz, SOLID: 1000 Hz
  •   SOLID: 2600 Hz, ALT: 2600/1900 Hz,SOLID: 577,5 Hz
  •   ALT: 577,5 Hz intermittant, Accuracie +/- 1% Quartz
  •  باتری 9V Alkaline
  •  کاربری آسان، هوزینگ مستحکم
  •  تولید کشور آلمان

Part/Number: 0.49567