کابل فیبر نوری - سینگل مد و مالتی مد دراپCorning - SST-Drop™ Toneable

کابل فیبر نوری - سینگل مد و مالتی مد دراپ Corning - SST-Drop™ Toneable

کابل های فیبر نوری دراپ سری SST-Drop™ با زائده جانبی رسانای خود که جهت تشخیص هرچه سریعتر محل عبور کابل های دفنی پیش بینی شده اند مجهز می باشند این سری با مشخصه toneable شناخته میشوند و از پیشرفته ترین کابل های فیبر نوری دراپ شرکت کورنینگ با نوآوری ویژه در طراحی وتولید کابل های نوری می باشند ، کاهش زمان کابل کشی با توجه به نصب آسان و زاویه خمش مناسب، برخورداری از بالاترین استاندارد های روزدنیا در صنعت فیبر نوری و همچنین با انواع تارهای فیبر نوری مالتی مود OM1,OM2,OM3,OM4 و سینگل مود OS2 قابل ارائه می باشند. ، کابل در لیست RDUP (RUS) قرار دارد و در مقابل له شدگی مقاومت کامل دارد.
ویژگی های کاربردی:
  •  طراحی تیوب بر اساس استاندارد کابل های ALTOS®
  •  مقاوم در برابر له شدگی
  •  محافظت از تارهای فیبر و یکپارچگی سیگنال
  •  قرار داشتن در لیست RDUP (RUS)
  •   ارائه با انواع تارهای فیبر نوری OM1,OM2,OM3,OM4 و OS2
  •  مجهز به رسانای جانبی جهت تشخیص محل و شرایط عبور کابل در حالت دفنی در زمین نوع Toneable
جهت خرید و سفارش کابل فیبر نوری فوق پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فنی و انتخاب دقیق شماره فنی ، میتوانید از طریق فرم تماس و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXB1-141XXA20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
001EB1-14101A20 1 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 1
001EB1-14101A20 1 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 1
002EB1-14101A20 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004EB1-14101A20 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006EB1-14101A20 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
008EB1-14101A20 8 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 8
010EB1-14101A20 10 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 10
012EB1-14101A20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12